Konfigurering

Med konfigurering som tjänst kan vi se till att avlasta IT-avdelningen och användaren får ett minimalt avbrott i verksamheten.

Exempel på de vanligaste konfigureringar

  • Inställningar för synkronisering mot e-post
  • Företagsunika applikationer och säkerhetsprogram
  • Ett grafiskt tema efter policy
  • Applicering av skärmskydd
  • Medskick av dokumentation som till exempel välkomstbrev, lathundar eller annan användarpolicy