Service och Support

Vår kompetens är bred: Vi hanterar enkla och avancerade IT-miljöer, Smartphones och molntjänster. Vi tar hand om delar eller hela din IT-miljö och gör den till ett verktyg för lönsamhet. Låt slutanvändarna kontakta oss för hjälp med det vardagliga inom Telekom. Ofta räcker det med ett samtal eller e-post till vår Help Desk men vi kan givetvis erbjuda på platsservice hos er.

Arbetssätt

Efter ett möte med er och sätter vi upp rutiner och väljer verktyg som ska användas för att avlasta er IT-avdelning.
Den personliga dialogen mellan dig och din ansvariga tekniker lägger grunden för ett framgångsrikt långsiktigt samarbete.
Genom att träffas 1-2 gånger per år kan vi vara proaktiva och komma med förslag vid förändrat behov eller om teknikutvecklingen ger dig nya möjligheter.

Guld

 • Egen dedikerad Företagsrådgivare
 • Uppföljningsmöten 1 – 2 ggr per år
 • Växelsupport
 • Ärendet påbörjas inom 3 timmar
 • Access till VIP support
 • Användarsupport via Bara Mobil Helpdesk
 • Lånetelefon under servicetiden
 • Prioriterad service
 • Förkonfigurerade enheter (mail, appar ,säkerhestsprogram)
 • Avtalsbevakning av era telefoniavtal

Basic

 • Egen dedikerad Företagsrådgivare
 • Uppföljningsmöten 1 gång per år
 • Växelsupport
 • Ärendet påbörjas inom 8 timmar
 • Användarsupport via Bara Mobil Helpdesk
 • Lånetelefon under servicetiden i max 7 dagar